top of page

Svar på vanliga frågor

 

Finns det några större renoveringar planerade eller beslutade?

Inga beslut har tagits gällande större renoveringar. OVK kommer att genomföras under Q1/Q2 2024 samt renovering av en hyresrätt vilken är planerad att säljas under våren. Därtill har beslut tagits gällande byte av tvärgående stammar i garage och cykelförråd, med förväntat genomförande under Q1 2024.

 

Finns det några planerade avgiftshöjningar?

Inga beslut har tagits gällande avgiftshöjning.

 

När gjordes stambyte på fastigheten, när planeras det göras nästa gång?

Fastigheten har ursprungsstammar och inget beslut har tagits gällande när stambyte ska genomföras.

 

Hur mycket kostar garageplatserna, och hur lång är kön?

Kostnaden för en medlems första parkeringsplats är 1.250kr/månad. I dagsläget står ingen i kö till, men en intern bytes-kö finns, varför ingen specifik parkeringsplats kan utlovas vid försäljning.

 

GRUNDLÄGGANDE INFO FÖR MÄKLARE


BRF Lappskon Mindre, Stockholm

Årsredovisningar: Se "Om Föreningen"

Bildad: Ombildad 2008, äkta förening

Byggår: 1984

Våningar: 3-5

Lägenheter: 52, varav 46 bostadsrätter och 8 hyresrätter

Lokaler: 3

Garageplatser: 39 (ingen kö)

Hiss: Ja

Gård: Ja

Vad ingår i avgiften? Värme, vatten, bredband 10/1 Mbit/s, kabel-tv

Bredband: Ja, Telenor

Kabel-tv: Ja, Telenor och ComHem

Uppvärmning: Fjärrvärme

Tvättstuga: Ja

Cykelrum och barnvagnsrum: Ja

Obligatoriska åtaganden: Gårdsstädning vår och höst

Tomträtt: Ja, läggs om 2023-06-30. Den senaste omläggningen påverkade inte avgiften.

Delat ägande: Föreningen godkänner delat ägande mellan 2 parter. Minsta ägarandel är 10%. Minst en av parterna måste bosätta sig i lägenheten.

Juridisk person: Accepteras ej som medlem i föreningen.

Ekonomisk förvaltare: Nabo Fastighetsförvaltning.

Pantförteckningen: Tas om hand av Nabo Fastighetsförvaltning

Överlåtelseavgift: Betalas av köparen och är 3,13 % av gällande prisbasbelopp (f.n. 1 455 kr)

Pantsättningsavgift: Betalas av köparen och är 1,25 % av gällande prisbasbelopp (f.n. 581 kr)

Utträdesansökningar: Skickas till styrelsen@lappskonmindre.se

Observera att det är kö till garageplatserna. Nya medlemmar garanteras ej någon parkeringsplats. parkeringsplatserna följer ej med lägenheterna.

SUMMERING ÅTGÄRDER

Planerade:

Vi planerar att göra en fasadrenovering efter att arbetet med Slussen är kvar. Den kommer göras i etapper, så medlemmarna störs så lite som möjligt.

2022 — Brandinventering och komplettering för ökat brandskydd

2021 — Stamspolning

2021 — Byte och upprustning av ventilationssystem samt OVK

2021 — Upprustning av cykelförråd

2020 - Installation av laddstolpar i garaget

2020 - Byte av VVS-ventiler

2019 - Installation av nya soprumsdörrar

2019 - Renovering av hyresrätter inledd

2019 — Upprustning av innergården

2017 - Stamspolning

2017 - Ventilation och OVK –besiktning

2016 - Installation av kameraövervakning i garaget

2015 - Hissrenovering

2014 - Renovering av tvättstugan

2014 - Installation av nytt bredband

2013 - Stamspolning

2013 - Byte av garageport och styrutrustning

2013 - Ny säkerhetsdörr till tvättstugan

2012 - Omdisponering av soprum

2012 - Ny belysningsarmatur i garaget

2012 - Polering av golv i trapphus

2011 - Byte av lås

2011 - Målning av entrédörrar

2011 - Reparation av putsen i fasaden

2010 - Iordningställande av innergården

2009 - Stamspolning

2009 - Genomgång och reparationer av elstyrningar

2006 - Ommålning av samtliga yttertak

2002 - Målning av samtliga trapphus

STADGAR

Ladda ner pdf-filerna genom att trycka på ikonen.

 

bottom of page