top of page

GRUNDLÄGGANDE INFO FÖR MÄKLARE


BRF Lappskon Mindre, Stockholm

Årsredovisningar: Se "Om Föreningen"

Bildad: Ombildad 2008, äkta förening

Byggår: 1984

Våningar: 3-5

Lägenheter: 52, varav 43 bostadsrätter och 9 hyresrätter

Lokaler: 3

Garageplatser: 39

Hiss: Ja

Gård: Ja

Vad ingår i avgiften? Värme, vatten, bredband 10/1 Mbit/s, kabel-tv

Bredband: Ja, Telenor

Kabel-tv: Ja, Telenor och ComHem

Uppvärmning: Fjärrvärme

Tvättstuga: Ja

Cykelrum och barnvagnsrum: Ja

Obligatoriska åtaganden: Gårdsstädning vår och höst

Tomträtt: Ja, läggs om 2023-06-30. Den senaste omläggningen påverkade inte avgiften.

Delat ägande: Föreningen godkänner delat ägande mellan 2 parter. Minsta ägarandel är 10%. Minst en av parterna måste bosätta sig i lägenheten.

Juridisk person: Accepteras ej som medlem i föreningen.

Ekonomisk förvaltare: Nabo Fastighetsförvaltning.

Pantförteckningen: Tas om hand av Nabo Fastighetsförvaltning

Överlåtelseavgift: Betalas av köparen och är 3,13 % av gällande prisbasbelopp (f.n. 1 455 kr)

Pantsättningsavgift: Betalas av köparen och är 1,25 % av gällande prisbasbelopp (f.n. 581 kr)

Utträdesansökningar: Skickas till styrelsen@lappskonmindre.se

Observera att det är kö till garageplatserna. Nya medlemmar garanteras ej någon parkeringsplats. parkeringsplatserna följer ej med lägenheterna.

SUMMERING ÅTGÄRDER

Planerade:

Vi planerar att göra en fasadrenovering sommaren 2024. Den kommer göras i etapper, så medlemmarna störs så lite som möjligt.

2021 — Stamspolning

2020 - Installation av laddstolpar i garaget

2020 - Byte av VVS-ventiler

2019 - Installation av nya soprumsdörrar

2019 - Renovering av hyresrätter inledd

2017 - Stamspolning

2017 - Ventilation och OVK –besiktning

2016 - Installation av kameraövervakning i garaget

2015 - Hissrenovering

2014 - Renovering av tvättstugan

2014 - Installation av nytt bredband

2013 - Stamspolning

2013 - Byte av garageport och styrutrustning

2013 - Ny säkerhetsdörr till tvättstugan

2012 - Omdisponering av soprum

2012 - Ny belysningsarmatur i garaget

2012 - Polering av golv i trapphus

2011 - Byte av lås

2011 - Målning av entrédörrar

2011 - Reparation av putsen i fasaden

2010 - Iordningställande av innergården

2009 - Stamspolning

2009 - Genomgång och reparationer av elstyrningar

2006 - Ommålning av samtliga yttertak

2002 - Målning av samtliga trapphus

STADGAR

Ladda ner pdf-filerna genom att trycka på ikonen.

 

bottom of page